Υλοποιημένα Προγράμματα

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 • Μάρτιος – Ιούνιος 2021: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην «Εισαγωγή στην Πληροφορική», συνολικής διάρκειας 120 ωρών, με θεματικές ενότητες:
  1. Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  2. Διαχείριση και Μορφοποίηση εγγράφων με το Word
  3. Πλοήγηση στο διαδίκτυο, Λήψη και Αποστολή e-mail με το Outlook
  4. Οργάνωση Δεδομένων και Πληροφοριών με το Excel
  5. Διαχείριση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε περιβάλλον Windows
  6. Βάσεις Δεδομένων σε περιβάλλον Access
  7. Χρήση του PowerPoint για την υλοποίηση παρουσιάσεων
 • Αύγουστος – Δεκέμβριος 2021: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία στην εκπαίδευση από απόσταση», συνολικής διάρκειας 110 ωρών.
 • Αύγουστος – Δεκέμβριος 2020: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Διδακτική των μαθημάτων Θετικής κατεύθυνσης με σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης», συνολικής διάρκειας 120 ωρών, από τις οποίες οι 40 ώρες ήταν θεωρητικές και 80 εργαστηριακές.
 • Αύγουστος – Δεκέμβριος 2020: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Διδακτική των μαθημάτων Θεωρητικής κατεύθυνσης με σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης», συνολικής διάρκειας 120 ωρών, από τις οποίες οι 40 ώρες ήταν θεωρητικές και 80 εργαστηριακές.
 • Μάρτιος – Ιούνιος 2021: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία στην εκπαίδευση από απόσταση», συνολικής διάρκειας 110 ωρών.
 • Αύγουστος – Δεκέμβριος 2019: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Διδακτική των μαθημάτων Θετικής κατεύθυνσης με σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης», συνολικής διάρκειας 120 ωρών, από τις οποίες οι 40 ώρες ήταν θεωρητικές και 80 εργαστηριακές.
 • Αύγουστος – Δεκέμβριος 2019: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Διδακτική των μαθημάτων Θεωρητικής κατεύθυνσης με σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης», συνολικής διάρκειας 120 ωρών, από τις οποίες οι 40 ώρες ήταν θεωρητικές και 80 εργαστηριακές.
 • Φεβρουάριος – Ιούνιος 2018: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Ψηφιοποίηση μαθημάτων και πρόσβασή τους από το διαδίκτυο», συνολικής διάρκειας 120 ωρών.
 • Αύγουστος – Δεκέμβριος 2018: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Θεωρία και Πρακτική της Εκπαίδευσης», συνολικής διάρκειας 140 ωρών.
 • Μάρτιος – Ιούνιος 2018: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία στην εκπαίδευση από απόσταση», συνολικής διάρκειας 110 ωρών.
 • Φεβρουάριος – Μάιος 2018: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εισαγωγή στην Πληροφορική», συνολικής διάρκειας 105 ωρών, με θεματικές ενότητες:
  1. Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  2. Διαχείριση και Μορφοποίηση εγγράφων με το Word
  3. Πλοήγηση στο διαδίκτυο, Λήψη και Αποστολή e-mail με το Outlook
  4. Οργάνωση Δεδομένων και Πληροφοριών με το Excel
  5. Διαχείριση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε περιβάλλον Windows
  6. Χρήση του PowerPoint για την υλοποίηση παρουσιάσεων
 • Ιανουάριος – Μάιος 2018: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Θεωρία και Πρακτική της Εκπαίδευσης», συνολικής διάρκειας 140 ωρών.
 • Νοέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία στην εκπαίδευση από απόσταση», συνολικής διάρκειας 110 ωρών.
 • Δεκέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Εισαγωγή στην Πληροφορική», συνολικής διάρκειας 105 ωρών, με θεματικές ενότητες:
  1. Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  2. Διαχείριση και Μορφοποίηση εγγράφων με το Word
  3. Πλοήγηση στο διαδίκτυο, Λήψη και Αποστολή e-mail με το Outlook
  4. Οργάνωση Δεδομένων και Πληροφοριών με το Excel
  5. Διαχείριση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε περιβάλλον Windows
  6. Χρήση του PowerPoint για την υλοποίηση παρουσιάσεων

Παπαναστασίου 90
      546 44, Θεσσαλονίκη
2310.98.98.99
info@gnosis.edu.gr

Μείνετε ενημερωμένοι


© Copyright 2020 ΚΔΒΜ Γνώσις