Ο κόσμος σήμερα διέρχεται περίοδο ταχύτατων αλλαγών και μεταβολών. Αυτή η τεράστια έκρηξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες επανεκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η αναδιάρθωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώνει νέα δεδομένα απασχόλησης σε διάφορους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας και συνακόλουθα δημιουργεί νέες ανάγκες και ειδικότητες σε σύγχρονους επιστημονικούς τομείς. Η κοινωνία μας δίκαια χαρακτηρίζεται ως «κοινωνία της γνώσης».

Το ΚΔΒΜ Ι & ΙΙ ΓΝΩΣΙΣ καλύπτει αυτές ακριβώς τις απαιτήτες της νέας εποχής. Δραστηριοποιείται στη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση των ενηλίκων σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένης γνώσης.

Το «ΓΝΩΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ως Πιστοποιημένη Δομή Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, επιπέδου 1 και 2) λειτουργεί με την εγγύηση 58 χρόνων συνέπειας, ποιότητας και αξιοπιστίας του εκπαιδευτικού οργανισμού ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ.

58 χρόνια πρωτοπόροι, δημιουργικοί, αυθεντικοί


Εμπλουτίζουμε την διδασκαλία με συνεχή ανατροφοδότηση

Βελτιώνουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα

Προάγουμε τη συνεργασία μέσω υβριδικών τάξεων

Μεγιστοποιούμε τους εκπαιδευτικούς πόρους

Εστιάζουμε σε κάθε λεπτομέρεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Επιτυγχάνουμε υψηλό επίπεδο κατάρτισης και γνώσης

Τεχνολογία Αιχμής
στην κορυφή της εκπαίδευσης

Στα ΚΔΒΜ Ι & ΙΙ ΓΝΩΣΙΣ είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αξιοποιούν για τη μελέτη τους τις νέες τεχνολογίες παράλληλα με τα κλασικά μέσα διδασκαλίας. Για τον λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει δικές μας on-line εφαρμογές, που βοηθούν τον καταρτιζόμενο να αξιολογήσει τις γνώσεις του, να μελετήσει και να ασκηθεί ανεξάρτητα από τις ώρες των μαθημάτων.

Παπαναστασίου 90
      546 44, Θεσσαλονίκη
2310.98.98.99
info@gnosis.edu.gr

Μείνετε ενημερωμένοι


© Copyright 2020 ΚΔΒΜ Γνώσις