ΕΠΙΔΟΜΑ 600 € – VOUCHER ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 + 1: Κάντε την αίτηση τώρα και κερδίστε ΔΩΡΕΑΝ δικαίωμα παρακολούθησης σε 1 ακόμη αντικείμενο κατάρτισης.

Το ΚΔΒΜ ΓΝΩΣΙΣ – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΚΔΒΜ Ι & ΙΙ παρέχει και τα 10 προγράμματα (100 ωρών) τηλεκπαίδευσης για ΟΛΕΣ τις ειδικότητες.

Το ΓΝΩΣΙΣ, προετοιμάζει για την Επιταγή Κατάρτισης – Training Voucher επαγγελματικής επιδότησης, για το επίδομα 600 € προς Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες που πλήττονται από τον COVID-19, προερχόμενους από έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους. 

Αντικείμενο του προγράμματος για το επίδομα 600 € προς Επιστήμονες – Ελεύθερους Επαγγελματίες, αποτελεί η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και ο ψηφιακός τους μετασχηματισμός στον αντίστοιχο κλάδο.

Στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19 η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά άμεσα σε μέτρα στήριξης 180.342 επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, προερχόμενους από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

 • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Το πρόγραμμα είναι ύψους 192.965.940 € και θα υλοποιηθεί με επιταγή κατάρτισης (voucher), θα διαρκέσει 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, και περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, βιντεομαθήματα, παρουσιάσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, επικοινωνία με εκπαιδευτές και παραδείγματα. Η πλατφόρμα e-learning που θα χρησιμοποιηθεί είναι πιστοποιημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

H εξ αποστάσεως μάθηση παρέχει στους συμμετέχοντες που θα καταρτιστούν τη δυνατότητα να μείνουν σπίτι, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα την ώρα που επιθυμούν και με το ρυθμό που τους εξυπηρετεί. Το σύνολο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού υποστηρίζεται τόσο από σταθερές συσκευές Desktop, όσο και από κινητές tablet ή smartphone με τεχνολογίες android η iOS.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του Παρόχου Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) “ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ” www.dimitra.gr για όλα τα Προγράμματα.

Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν δομηθεί για να παρέχουν γνώση και απλές συμβουλές χρησιμοποιώντας διαδεδομένα έτοιμα ψηφιακά εργαλεία και πρακτικά παραδείγματα, ώστε οι χρήστες να μπορούν σε λίγες ώρες να αναπτύξουν δεξιότητες που στόχο έχουν:

 • Να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες ή προϊόντα
 • Να λειτουργήσουν υπάρχοντες διαδικασίες παραγωγής μέσα από το Internet
 • Να μετασχηματίσουν τη μεθοδολογία και υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή μετά τον COVID-19.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης κάνοντας κλικ ΕΔΩ (παράρτημα ΙΧ)

Στο τέλος κάθε προγράμματος οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση μετά από εξ’ αποστάσεως εξετάσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα 600€, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 400€ με την εγγραφή και 200€ με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πως θα Συμμετέχετε στο Πρόγραμμα

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης 

Κάθε ενδιαφερόμενος δυνητικά δικαιούχος της Δράσης, βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, για να συμμετέχει στην δράση και να καταστεί δικαιούχος Voucher Training «Επιταγής Κατάρτισης» θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή στη δράση, επιλέγοντας υποχρεωτικά μια από τις δύο παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες:

Διαδικασία Υποβολής και Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης, μέσω Εξουσιοδοτημένου Παρόχου Κατάρτισης – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β

 • Nα εξουσιοδοτήσει μέσω τυποποιημένης εξουσιοδότησης (κάνοντας κλικ ΕΔΩ), απευθείας το ΓΝΩΣΙΣ προκειμένου στη συνέχεια το ΓΝΩΣΙΣ κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ωφελούμενου να πράξει τα εξής:

α) να συμπληρώσει και να υποβάλλει την «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής μέσω εξουσιοδοτημένου παρόχου κατάρτισης για Ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων», στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).

Το ΓΝΩΣΙΣ, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης,

β) να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, κατ΄εντολή και για λογαριασμό του ωφελούμενου, μέσω του «Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) που έχει παραχθεί από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, αναρτώντας την εξουσιοδότηση του ωφελούμενου, την εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης IBAN ωφελούμενου καθώς και την εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του μέσα από taxisnet.

Ως εκ τούτου μαζί με την εξουσιοδότηση θα πρέπει να μας αποστείλετε:

 • εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης IBAN
 • εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ μέσα από taxisnet
 • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής με την Διαδικασία Β αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.
 • Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση των 100 ωρών (40 λεπτών) πρέπει να ολοκληρωθεί από τις 20/4/2020 μέχρι τις 31/5/2020.
 • Η πιστοποίηση (προαιρετικά για όσους το επιθυμούν) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20/06/2020.

Το ΓΝΩΣΙΣ μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης θα σας αποστείλει τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης και θα είστε σε θέση πλέον να ξεκινήσετε άμεσα το πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Εναλλακτικά της προαναφερόμενης διαδικασίας, ο ωφελούμενος μπορεί να ακολουθήσει:

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια Ενεργοποίηση Επιταγής Κατάρτισης μέσω Παρόχου Κατάρτισης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (ΕΔΩ) μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr)

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τρίτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.

 • Η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση των 100 ωρών (40 λεπτών) πρέπει να ολοκληρωθεί από τις 20/4/2020 μέχρι τις 31/5/2020.
 • Η πιστοποίηση (προαιρετικά για όσους το επιθυμούν) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20/06/2020.

Στη συνέχεια, θα πρέπει σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης,

 • να συμπληρώσει και να στείλει προτυποποιημένο e-mail με τον ΚΑΥΑΣ και άλλα στοιχεία της αίτησής του, σε Πάροχο Κατάρτισης ο οποίος με τη σειρά του θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο έως την 25/4/2020.

Το «ΓΝΩΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» θα υλοποιήσει τα αντικείμενα κατάρτισης σε Πανελλαδική εμβέλεια. Η υλοποίηση με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης κάνει δυνατή τη συμμετοχή στα προγράμματα από όλες τις περιοχές της χώρας.

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα και να λάβετε άμεσα το επίδομα 600 € / Voucher επαγγελματικής επιδότησης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε αρχικά τη σχετική φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την συμμετοχή σας.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2310989899, e-mail: info@gnosis.edu.gr

Σημαντικά

 • Για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε Εκδήλωση ενδιαφέροντος τώρα (Διαδικασία Α΄)
 • Για ενεργοποίηση του Voucher με εξουσιοδότηση του παρόχου πατήστε Εξουσιοδότηση (Διαδικασία Β΄)
 • Για να υποβάλετε μόνοι σας την αίτηση πατήστε εδώ και στη συνέχεια Αιτηθείτε εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ΓΝΩΣΙΣ (βάσει της Διαδικασίας Α΄)

Παπαναστασίου 90
      546 44, Θεσσαλονίκη
2310.98.98.99
info@gnosis.edu.gr

Μείνετε ενημερωμένοι


© Copyright 2020 ΚΔΒΜ Γνώσις